• آرمانی - پیشگامان فناوران سورا

کاپیتان

باربیکیو

یک سینی جذاب از فیله گوساله گریل شده، به همراه چیکن استیک، سوسیس گریل شده، بیکن و سبزیجات

promo-image
فقط

175,000 ت

کد: 102

صبح خود را آرمانی شروع کن

هر روز با ما و در محیط گرم آرمانی صبحانه خود را میل و آماده بهترین روزتان شوید.

روز های جمعه و تعطیلات صبحانه سلف سرویس دایر است.