آدرس رستوران آرمانی

خیابان تهران، رو به روی ذوب آهن

تلفن تماس آرمانی
023-31141
ساعات کاری آرمانی

دوشنبه-جمعه: 9:00 صبح - 10:00 شب

شنبه: 10:00 صبح - 20:30

یکشنبه: 12:00 - 17:00